Reference

Pulsatilla z.s.

Pulsatilla znamená latinsky koniklec. Spolek Pulsatilla je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružují ve smyslu občanské společnosti pro podporu zdravého životního prostředí, pro péči o území s vysokou biologickou nebo estetickou hodnotou a popularizaci přírody.

 

Zpracováváme plány péče pro zvláště chráněná území (k roku 2017 zpracováno více jak 28 plánů péče).

Zhotovili jsme plány péče např. pro tato území: PR Bílý kříž, PP Stepní stráně u Komořan, PR Hevlínské jezero, PP Troskotovický rybník.

 

Zpracováváme botanické průzkumy (k roku 2017 zpracováno více jak 40 botanických průzkumů).

Zhotovili jsme botanické průzkumy např. pro tato území: EVL Skalky u Havraníků a PP Skalky, PP Pod Šibeničním kopcem, PR Tisová stráň, PP Oleksovická mokřina, EVL Šumické rybníky.

 

Zpracováváme zoologické průzkumy.

Zhotovili jsme např. průzkum obojživelníků pro PP Uherčická louka, entomologický průzkum pro PP Cínová hora nebo mapování hnízdních prostor rorýse obecného na Státním zámku Vranov nad Dyjí.

 

Provádíme péči o zvláště chráněná území.

Prováděli jsme zásahy např. na těchto územích: EVL Ječmeniště (likvidace invazních druhů dřevin), PP Trávní dvůr (kosení mechanizací).

 

Vyrábíme infopanely a informační letáky (od zpracování obsahu až po instalaci v terénu).

Vyhotovili jsme panely a letáky např. pro tato území: PP Losolosy, PR Slanisko Dobré pole, PP Cínová hora, PP Pod Šibeničním kopcem, PP Červený rybníček.

 

Dále zpracováváme odborná stanoviska jako podklady pro obce a další právnické osoby k jednání s orgány ochrany přírody (např. Odborné stanovisko k výskytu chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů v obci Stálky), mapy a mapové podklady (např. mapy do publikace Ptáci Národního parku Podyjí a Thayatal) a také máme databázi fotografií čítající okolo 400 taxonů cévnatých rostlin z regionu Znojemska a dále fotografie k jednotlivým lokalitám jejich výskytu na Znojemsku.

 

Pořádáme akce pro mateřské školy a pro veřejnost.

V roce 2017 proběhly akce v rámci projektu "Odkud se bere med" o včelách a včelaření pro děti z vybraných mateřských škol a pro rodiny s dětmi. Více zde

V roce 2016 jsme za finanční podpory Města Znojma zrealizovali několik akcí zaměřených na rozvoj kultury v městských částech Konice a Popice. V rámci projektu byly uspořádány:

  • tři přednášky (29. 3. 2016 v Popicích „O lidových tradicích z Konic, Popic a okolí“, 12. 4. 2016 v Popicích „Houby jedlé, nejedlé i léčivé“, 24 . 5. 2016 v Konicích „Konice – odrazy minulosti“),
  • jedna vycházka s odborným výkladem včetně ochutnávky (25. 6. 2016 v Konicích „Letní plané rostliny na talíři“),
  • tři akce pro děti „Příroda všemi smysly“ – vycházka s výkladem a poté aktivity na stanovištích, vše věnováno rostlinám (1. 6. 2016 v Konicích „Den dětí v přírodě“ pro MŠ Konice, 28. 6. 2016 v Čížově pro MŠ Dobromysl, 11. 9. 2016 ve Znojmě „Najdi, poznej, ochutnej“ pro veřejnost).

 

Registrace občanského sdružení (od roku 2015 spolku) byla provedena 12. 5. 2008 u Ministerstva vnitra ČR (č. j. VS/1-1/71560/08-R).

Stanovy spolku